FB

Wygraj pracownię marzeń
dla swojej szkoły

Graj →

Neon-ia

Neon jest bezbarwnym, pozbawionym zapachu i smaku, biernym chemicznie gazem. Należy on do grupy helowców -gazów szlachetnych. Neon jest pierwiastkiem biernym chemicznie, jego nazwa pochodzi od greckiego słowa "neos" oznaczającego "nowy". Neon stosowany jest w lampach jarzeniowych dla uzyskania czerwono-pomarańczowego światła. Lampy napełnione neonem stosuje się w reklamach świetlnych, do wykrywania wysokiego napięcia, jako lampy kineskopowe w odbiornikach telewizyjnych. Ciekły neon jest produktem dostępnym w handlu i znajduje szerokie zastosowanie jako wydajne i zarazem ekonomiczne chłodziwo. Jego zdolność chłodząca jest 40 razy większa (na jednostkę objętości) od ciekłego helu i 3 razy większa od ciekłego wodoru. Neon jest we Wszechświecie bardziej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 86000 atomów neonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.008 atomu neonu.

Julia Ramocka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem

Rudnik nad Sanem