FB

Grywalizacja
dla uczniów

Panel logowania

Zaloguj się i rywalizuj.

Zadanie dla szkół

Główne zadanie

Zadanie dla uczniów

Pierwiastek - Superbohater

Uczniowie mają za zadanie przedstawić wybrany pierwiastek w formie zbliżonej do superbohatera. Ważne, aby w swojej wizji uwzględnić cechy i właściwości wybranego pierwiastka. Jest to część kreatywna Konkursu. Prace mogą być wykonane dowolną metodą np. plakaty, kolaże, rysunki, grafiki, fotografie, model, itd.

IPad

Zobacz jakie nagrody czekają na Ciebie

4x Apple iPad

IPad

Zasady są proste! Zobacz

Jak działa Grywalizacja w Koloratorium Śnieżki

Za każdą wykonaną aktywność, zarówno szkoła jak i jej uczniowie, będą mogli zdobywać punkty, liczące się do ogólnej puli. Zwycięzcą zostaje szkoła, która wraz z uczniami wykona największą liczbę zadań i tym samym zdobędzie największą ilość punktów. Wśród punktowanych aktywności wyróżniamy zadania ogólne zadanie ogólne dla całej szkoły i zadania dla uczniów.

Czas trwania akcji

Akcję Koloratorium rozpoczynamy 18 maja i będzie trwał do 15 czerwca.

Nagrody

Każda ze szkół, która dołączy do naszej akcji ma szansę na wygranie pełnej renowacji pracowni biologiczno-chemicznej wraz z wyposażeniem o wartości: 30 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych oraz farby na remont pracowni. Dla najbardziej zaangażowanych uczniów przewidujemy nagrody 4x Apple iPad 32GB Wi-Fi Space.

Punkty

Punkty zdobywają zarówno szkoły, jak i uczniowie. Punktujemy od samego początku - czyli momentu rejestracji, aż do wyłonienia najlepszych prac indywidualnych i zespołoywch. Liczy się zaangażowanie. Każda aktywność ucznia zasila zarówno jego konto jak i szkoły.

Zadania główne

Nauczyciele wraz z uczniami placówki mają za zadanie przedstawić nam w formie filmu pracownię, która będzie inspirowała i motywowała do działania. W Pracowni Marzeń uczniowie i nauczyciele nie muszą trzymać się wszystkich zasad. Mogą tworzyć rozmaite scenariusze - nawet w oparciu o elementy fantastyki!

Zadania uczniów

Uczniowie mają za zadanie przedstawić wybrany pierwiastek w formie zbliżonej do superbohatera. Ważne, aby w swojej wizji uwzględnić cechy i właściwości wybranego pierwiastka. Jest to część kreatywna Konkursu. Prace mogą być wykonane dowolną metodą np. plakaty, kolaże, rysunki, grafiki, fotografie, model, itd.

Każdy z uczniów ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów dla siebie i dla swojej szkoły. Wystarczy, że na podstawie udostępnionych na stronie Konkursu materiałów będzie wykonywał publikowane quizy. Za każde z wykonanych zadań będzie zdobywał dodatkowe punkty dla siebie i pomagał piąć się w ogólnopolskim rankingu swojej szkole.

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Galeria użytkowników