FB

Dlaczego
Koloratorium?

Cel akcji koloratorium

Cel akcji

Działania o podobnym charakterze i aktywne uczestnictwo społeczności na stałe wpisało się w działalność Śnieżki.

Koloratorium to projekt, którego głównym celem jest zaszczepienie wśród najmłodszych chęci, pasji i miłości do rozwijania się i odkrywania piękna jakie może dostarczyć nauka chemii i biologii.

To dziedziny, które otaczają każdego z nas, w każdym najdrobniejszym elemencie naszego życia i mimo, że są nazwane przedmiotami ścisłymi, chcemy udowodnić jak wspaniale obie dziedziny można wykorzystać w rozwoju kreatywności.

Kolorowe Boiska

11 lat
tworzyliśmy
Kolorowe Boiska

Nasze dotychczasowe akcje okazały się wielkim
sukcesem. Dzięki Kolorowym Boiskom 11 szkół
z mniejszych miejscowości w Polsce, w ciągu
dziesięciu minionych lat, otrzymało pełnowymiarowe,
wielofunkcyjne boiska oraz sprzęt sportowy
,
z których każdego dnia roku szkolnego służą
tysiącom młodych ludzi w całej Polsce.

11 lat tworzyliśmy Kolorowe Boiska
Największe laboratorium

Posiadamy jedno z najnowocześniejszych laboratorium w Polsce

Chcemy zapewnić najlepsze warunki młodym ludziom, by mogli swobodnie i z przyjemnością zgłębiać tajniki wiedzy z zakresu wiedzy bliskich naszej branży dziedzin.

To dla nich szansa na przyszłość oraz ogromna możliwość dla szkół, by mogły zwiększyć skuteczność przekazywania wiedzy.