FB
Edycjapilotażowazakończona! Śledźcie nas na FB
Puchar

Nagrody dla szkół

Kolorowe laboratoria,
czyli KOLORATORIA,
z wyposażeniem o wartości:

I MIEJSCE: 30 000 zł

II MIEJSCE: 15 000 zł

III MIEJSCE: 10 000 zł

plus produkty Śnieżki
na remont Sali
Produkty Śnieżki
IPad

Nagrody dla uczniów

4x Apple iPad

IPad

Grywalizacja

Za każdą wskazaną przez nas aktywność, zarówno szkoła jak i jej uczniowie, będą mogli zdobywać punkty liczące się do ogólnej puli. Zwycięzcą zostaje szkoła, która wraz z uczniami wykona najwięcej zadań i tym samym zdobędzie największą ilość punktów.

Dodatkowo Jury przyzna ekstra punkty dla szkół i uczniów, które najlepiej poradzą sobie z zadaniem głównym.

Grywalizacja

Główne zadania

Zadanie dla szkół

Zadanie dla szkół

Pracownia bez zasad

Nauczyciele wraz z uczniami mają za zadanie przedstawić w formie krótkiego filmu pracownię chemiczną, która powinna inspirować i motywować do działania. W Pracowni Marzeń uczniowie i nauczyciele nie muszą trzymać się "szkolnych zasad". Mogą za to tworzyć rozmaite scenariusze lekcji, nawet w oparciu o elementy fantastyki. Jak będzie wyglądało miejsce, w którym wiedza zdobywa się sama a nauka chemii to przygoda? Opowiedzcie nam o tym! Nagrody czekają!

Zadanie dla uczniów

Zadanie dla uczniów

Pierwiastek - Superbohater

Uczniowie mają za zadanie przedstawić wybrany pierwiastek w formie zbliżonej do superbohatera. Ważne, aby w swojej wizji uwzględnić cechy i właściwości wybranego pierwiastka. Jest to część kreatywna Konkursu. Prace mogą być wykonane dowolną metodą np. plakaty, kolaże, rysunki, grafiki, fotografie, model, itd.

Inspiracje dla nauczycieli

Edukacja dla uczniów

Chcemy motywować nie tylko uczniów, ale także
nauczycieli, dlatego przygotowaliśmy materiały naukowe,
które uczą i bawią.

Inspiracje